Profil firmy

O nás

V realitní kanceláři Obchod s realitami.cz působí makléři s dlouholetou praxí a vlastním portfoliem vlastníků nemovitostí či poptávajících klientů, a to je klíčové! Pracujeme s vlastníky nemovitostí, kteří si takovou spolupráci přejí na základě dobré osobní zkušenosti nebo takové zkušenosti svých známých.

Neslibujeme vlastníkům nemovitostí nereálné prodejní ceny, výkup za nadsazené ceny nebo že máme klienta právě na jejich nemovitost, aby došlo k rychlému nabytí důvěry vlastníka nemovitosti a dočasnému rozšíření naší nabídky o takto získanou nemovitost. Taková hesla jsou rychle prohlédnuta a přináší špatný vztah mezi realitním makléřem a vlastníkem nemovitosti. Navíc případné negativní vztahy vycítí i možný zájemce o koupi při prohlídce takto nabyté nemovitosti.

Důvěru, na které si zakládáme, potvrzuje fakt, že průměrně od 50% nabízených nemovitostí nám vlastníci poskytli klíče pro umožnění vstupu se zájemci o prohlídku.

O vhodném termínu prohlídky vždy důkladně přemýšlíme a rezervujeme si pro vás tento čas, během prohlídky nespěcháme. Vždy je organizujeme tak, aby každý měl svůj prostor, zájemci přicházejí v přiměřených časových intervalech, nikoliv hromadně.

Naše realitní kancelář pro dosažení stanoveného cíle spolupracuje s ostatními realitními kancelářemi nebo s externími realitními makléři.

Právní služby pro nás dlouhodobě zajišťuje advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, která mimo jiné pro větší flexibilitu a rychlost požadovaných služeb poskytuje on-line právní poradenství na svých stránkách www.eadvokacie.cz. Standardně využíváme jejich služeb při vyhotovování komplexní smluvní dokumentace, kterou jsou zejména smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, úschovy peněžních prostředků - kupní ceny, nabídky předkupního práva, smlouvy o vypořádávání podílového spoluvlastnictví, postoupení pohledávek, převzetí stávajících hypotečních úvěrů, žaloby na projevení souhlasu s úkonem nezletilých při prodeji nemovitosti atd.

Pro vlastníky nemovitostí

100% naší energie vkládáme do správy stávajících nabídek a evidence reálných poptávajících klientů.

Každou nemovitost pečlivě fotograficky zdokumentujeme, a pokud nám nepřálo počasí, pak i vyfotíme znovu, do prezentace připravíme plán nemovitosti s výměrou místností nebo vizualizaci, abychom zájemci umožnili co nejpřehlednější informace o nabízeném objektu.

Dále překontrolujeme právní vztahy, a pokud jsou zjištěny právní vady, začínáme na jejich odstranění pracovat ještě před příchodem prvního zájemce o prohlídku.

Navrženou úplnou prezentaci včetně kvalitního popisu pak konzultujeme s vlastníkem nemovitosti, protože právě on musí být vždy prvním spokojeným klientem s takovou prezentací.

Považujeme za poctivé, umožnit vlastníkovi nemovitosti, za účasti realitního makléře a advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, uzavřít přímý smluvní vztah se zájemcem o koupi nemovitosti ve formě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tento postup umožňuje od samého počátku prodeje a koupě znát všechny podmínky obchodu. Vlastník tedy ví, kdo kupuje, do kdy a jakým způsobem zaplatí a kdy vzniká povinnost předat nemovitost.

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je pro nás prioritou, přináší vlastníkovi větší jistotu a postup koupě je srozumitelnější. Běžně uzavírané „rychlé“ smlouvy o rezervaci nemovitosti mezi zprostředkovatelem a zájemcem o koupi nemohou svým obsahem konkurovat uzavřené Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Budeme vám tedy proto rozhodně doporučovat uzavřít přímý smluvní vztah se zájemcem o koupi vaší nemovitosti, protože právě takto budete vy nebo váš případný právní zástupce spokojeni.

Pro kupující

Uvědomujeme si, že si nekupujete či nepronajímáte vysněnou nemovitost každý den. Pokud čtete následující řádky, protože jste si vybrali nemovitost z naší nabídky a přirozeně vás zajímá, co bude následovat, máme pro vás dobrou zprávu. Po dohodě s vlastníkem nemovitosti vám navrhne takový postup, který bude přijatelný pro vás a vašeho případného právního zástupce.

Ujišťujeme vás tedy, že vás nebudeme nutit skládat „rezervační zálohu“ naší realitní kanceláři, protože umožňujeme uzavřít smluvní vztah přímo s vlastníkem nemovitosti. Z jakého důvodu?

Naše realitní kancelář má zajištěn nárok na provizi za úspěšně realizovaný obchod na základě řádně uzavřené smlouvy o zprostředkování s vlastníkem nemovitosti. Neklademe rozhodně důraz na tzv. rychlé peníze na našem účtu v podobě „rezervační jistiny“, která se rovná případné provizi.

Naší prioritou je váš klid a jistota při důležitém životním rozhodnutí. Přímý smluvní vztah s vlastníkem nemovitosti od samého počátku považujeme za nejvíce transparentní postup, proto jej vám, straně kupující, vřele doporučujeme.

vyhledávání
Exported from Realko