Developerské projekty

Spolupracujeme s investory při přípravě a následném prodeji developerských projektů.

Naší čínností je zejména

  • posouzení lokality
  • nastavení očekávaných dispozic, standardů a prodejních cen
  • nastavení vhodného financování pro kupující
  • vyjednávání s bankovními ústavy o podmínkách výplaty jednotlivých částí kupní ceny
  • vyjednávání s bankovními ústavy o úrokových a poplatkových zvýhodnění
  • součinnost advokátní kanceláři při přípravě vzorových smluvních ujednání
  • marketing - vyhledání kupujících
  • uzavírání smluvních ujednání
  • úkony spojené s katastrem nemovitostí
  • předání dokončené nemovitosti

  ​

vyhledávání
Exported from Realko